TOMPKINS COUNTY FLORA

Ajuga (Lamiaceae)

   Ajuga, Bugle, Bugleweed


1 SPECIES of Ajuga FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Ajuga reptans Blue Carpet Ajuga, Border Ajuga, Carpet Ajuga, Bugle, Common Bugle
169 species names (IPNI) found:


7 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 7:

Ajuga chia

Ajuga chia

Ajuga chia

Ajuga chia

Ajuga reptans

Ajuga reptans

Ajuga reptans

1438208 (100)