TOMPKINS COUNTY FLORA

Knautia (Dipsacaceae)

   Bluebuttons


1 SPECIES of Knautia FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Knautia arvensis Bluebuttons, Field Scabiosa
196 species names (IPNI) found:


13 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 13:

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis

1438144 (100)