DIVERSITY OF LIFE TOMPKINS COUNTY FLORA

Bignoniaceae

YYPG SYNONYMS:
Crescentiaceae

Bignonia Family

Catalpa Paulownia

Bignoniaceae found in keys:
keys  Families of Dicotyledons309 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:


Amphitecna

Amphitecna

Amphitecna

Amphitecna latifolia

Amphitecna latifolia

Amphitecna latifolia

Amphitecna latifolia

Amphitecna macrophylla

Amphitecna macrophylla

Amphitecna macrophylla

Arrabidaea

Astianthus viminalis

Bignonia capreolata

Bignonia capreolata

Bignonia capreolata

Bignonia capreolata

Bignonia magnifica

Callichlamys latifolia

Callichlamys latifolia

Callichlamys latifolia

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Campsis radicans

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Catalpa bignonoides

Catalpa bignonoides

Catalpa bignonoides

Catalpa bignonoides

Catalpa bignonoides

Catalpa bignonoides

Catalpa bignonoides

Catalpa bignonoides

Catalpa bignonoides

()