DIVERSITY OF LIFE TOMPKINS COUNTY FLORA

Matteuccia (Onocleaceae)

   Fern, Ostrich Fern


1 SPECIES of Matteuccia FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Matteuccia struthiopteris Ostrich Fern
Matteuccia found in keys:
keys  Neotropical Fern Genera

9 species names (IPNI) found:


32 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 32:

Matteuccia orientalis

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

()