DIVERSITY OF LIFE TOMPKINS COUNTY FLORA

Polanisia (Cleomaceae)

   Clammyweed


1 SPECIES of Polanisia FROM TOMPKINS COUNTY, NY FOUND:


Polanisia dodecandra Redwhisker Clammyweed
48 species names (IPNI) found:


1 IMAGE FOUND

Polanisia trachysperma

()