TOMPKINS COUNTY FLORA

Saxifragaceae

YYPG SYNONYMS:
Pectiantiaceae

Chrysosplenium Mitella Parnassia Saxifraga Tiarella

Saxifragaceae found in keys:
keys  Families of Dicotyledons133 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:

Astilbe astilboides

Astilbe astilboides

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis

Astilboides tabularis

Astilboides tabularis

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia ciliata

Bergenia ciliata

Bergenia ciliata

Boykinia aconitifolia

Boykinia aconitifolia

Boykinia aconitifolia

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium tetrandrum

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Darmera peltata

Heuchera rubescens

Heuchera rubescens

Heuchera sanguinea

Heuchera sanguinea

Heuchera sanguinea

Jamesia americana

Jamesia americana

Jamesia americana

Jamesia americana

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mitella diphylla

Mukdenia rossii

Oresitrophe rupifraga

Oresitrophe rupifraga

Oresitrophe rupifraga

Oresitrophe rupifraga

Peltoboykinia watanabei

Peltoboykinia watanabei

Peltoboykinia watanabei

Peltoboykinia watanabei

Rodgersia henrici

Rodgersia henrici

Rodgersia henrici

Rodgersia henrici

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla

1393359 (100)