TOMPKINS COUNTY FLORA

Smilacaceae

Smilax

Smilacaceae found in keys:
keys  Monocotyledon plant families of Tompkins county, NY23 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 23:

Ripogon brevifolium

Ripogon brevifolium

Ripogonum brevifolium

Ripogonum brevifolium

Smilax

Smilax

Smilax

Smilax

Smilax

Smilax aspera

Smilax aspera

Smilax glauca

Smilax glyciphylla

Smilax herbacea

Smilax herbacea

Smilax herbacea

Smilax herbacea

Smilax herbacea

Smilax herbacea

Smilax herbacea

Smilax herbacea

Smilax subpubescens

Smilax subpubescens

1433232 (100)