DIVERSITY OF LIFE

Ceratostigma (Plumbaginaceae)

   Leadwort, Plumbago

11 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


10 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 10:
image of Ceratostigma plumbaginoides
Ceratostigma plumbaginoides
image of Ceratostigma plumbaginoides
Ceratostigma plumbaginoides
image of Ceratostigma plumbaginoides
Ceratostigma plumbaginoides
image of Ceratostigma plumbaginoides
Ceratostigma plumbaginoides
image of Ceratostigma willmottianum
Ceratostigma willmottianum
image of Ceratostigma willmottianum
Ceratostigma willmottianum
image of Ceratostigma willmottianum
Ceratostigma willmottianum
image of Ceratostigma willmottianum
Ceratostigma willmottianum
image of Ceratostigma willmottianum
Ceratostigma willmottianum
image of Ceratostigma willmottianum
Ceratostigma willmottianum
NUMBER OF GENERA IN Plumbaginaceae: 27  KEW LIST: Plumbaginaceae
Aegialitis Afrolimon Armeria Bakerolimon Bamiania Bukiniczia Cephalorhizum Ceratostigma 10 Chaetolimon
Dictyolimon Dyerophytum Eremolimon Ghaznianthus Gladiolimon Goniolimon Ikonnikovia Limoniastrum Limoniopsis
Limonium Muellerolimon Neogontscharovia Plumbagella Plumbago Popoviolimon Psylliostachys Taxanthema Vassilczenkoa


Taxon pages loaded to date: 26502603 (31100)