DIVERSITY OF LIFE
Ceratostigma plumbaginoides IPNI record (IK)
Leadwort, Plumbago

Plumbaginaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Ceratostigma plumbaginoides)

4 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 4:
image of Ceratostigma plumbaginoides
Ceratostigma plumbaginoides
image of Ceratostigma plumbaginoides
Ceratostigma plumbaginoides
image of Ceratostigma plumbaginoides
Ceratostigma plumbaginoides
image of Ceratostigma plumbaginoides
Ceratostigma plumbaginoides
NUMBER OF GENERA IN Plumbaginaceae: 27  KEW LIST: Plumbaginaceae
Aegialitis Afrolimon Armeria Bakerolimon Bamiania Bukiniczia Cephalorhizum Ceratostigma 4 Chaetolimon
Dictyolimon Dyerophytum Eremolimon Ghaznianthus Gladiolimon Goniolimon Ikonnikovia Limoniastrum Limoniopsis
Limonium Muellerolimon Neogontscharovia Plumbagella Plumbago Popoviolimon Psylliostachys Taxanthema Vassilczenkoa


Taxon pages loaded to date: 30007422 (31100)