DIVERSITY OF LIFE

Fallopia (Polygonaceae)


syn: Bilderdykia
25 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


12 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 12:
image of Fallopia convolvulus
Fallopia convolvulus
image of Fallopia convolvulus
Fallopia convolvulus
image of Fallopia convolvulus
Fallopia convolvulus
image of Fallopia japonica
Fallopia japonica
image of Fallopia japonica
Fallopia japonica
image of Fallopia japonica
Fallopia japonica
image of Fallopia japonica
Fallopia japonica
image of Fallopia sachalinensis
Fallopia sachalinensis
image of Fallopia sachalinensis
Fallopia sachalinensis
image of Fallopia sachalinensis
Fallopia sachalinensis
image of Fallopia sachalinensis
Fallopia sachalinensis
image of Fallopia sachalinensis
Fallopia sachalinensis
NUMBER OF GENERA IN Polygonaceae: 51  KEW LIST: Polygonaceae
Afrobrunnichia Antigonon Aristocapsa Atraphaxis Brunnichia Calligonum Centrostegia Chorizanthe Coccoloba
Dedeckera Dodecahema Emex Enneatypus Eriogonella Eriogonum Fagopyrum Fallopia 12 Gilmania
Goodmania Gymnopodium Harfordia Hollisteria Homalocladium Knorringia Koenigia Lastarriaea Leptogonum
Mucronea Muehlenbeckia Nemacaulis Neomillspaughia Oxygonum Oxyria Oxytheca Parapteropyrum Persicaria
Physopyrum Podopterus Polygonella Polygonum Pteropyrum Pterostegia Pteroxygonum Reynoutria Rheum
Rumex Ruprechtia Stenogonum Symmeria Systenotheca Triplaris


Taxon pages loaded to date: 26519735 (31100)