DIVERSITY OF LIFE
Limonium spectabile IPNI record (IK)
Plumbaginaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Limonium spectabile)

7 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 7:
image of Limonium spectabile
Limonium spectabile
image of Limonium spectabile
Limonium spectabile
image of Limonium spectabile
Limonium spectabile
image of Limonium spectabile
Limonium spectabile
image of Limonium spectabile
Limonium spectabile
image of Limonium spectabile
Limonium spectabile
image of Limonium spectabile
Limonium spectabile
NUMBER OF GENERA IN Plumbaginaceae: 27  KEW LIST: Plumbaginaceae
Aegialitis Afrolimon Armeria Bakerolimon Bamiania Bukiniczia Cephalorhizum Ceratostigma Chaetolimon
Dictyolimon Dyerophytum Eremolimon Ghaznianthus Gladiolimon Goniolimon Ikonnikovia Limoniastrum Limoniopsis
Limonium 7 Muellerolimon Neogontscharovia Plumbagella Plumbago Popoviolimon Psylliostachys Taxanthema Vassilczenkoa


Taxon pages loaded to date: 22887715 (31100)