Potamogeton compressusAll. IPNI record (IK)
Potamogeton compressusL. IPNI record (GCI)
Potamogeton compressusL. IPNI record (APNI)
Potamogeton compressusLinn. IPNI record (IK)
Potamogeton compressusReichb. IPNI record (IK)
Potamogeton compressusSm. IPNI record (IK)
Potamogeton compressusWahlenb. IPNI record (IK)
Potamogetonaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Potamogeton compressus)

2 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 2:
image of Potamogeton compressus
Potamogeton compressus
image of Potamogeton compressus
Potamogeton compressus
NUMBER OF GENERA IN Potamogetonaceae: 7  KEW LIST: Potamogetonaceae
Althenia Groenlandia Lepilaena Potamogeton 2 Pseudalthenia Vleisia Zannichellia


Taxon pages loaded to date: 10523340 (31100)