DIVERSITY OF LIFE

Trichilia (Meliaceae)


syn: Acanthotrichilia, Acrilia, Ailantopsis, Barbilus, Barola, Elcaja, Mafureira, Moschoxylum, Odontandra, Odontosiphon, Pholacilia, Picroderma, Portesia, Rochetia, Symphytosiphon, Torpesia
420 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


20 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 20:
image of Trichilia
Trichilia
image of Trichilia
Trichilia
image of Trichilia
Trichilia
image of Trichilia
Trichilia
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia hirta
Trichilia hirta
image of Trichilia martiana
Trichilia martiana
image of Trichilia martiana
Trichilia martiana
image of Trichilia martiana
Trichilia martiana
image of Trichilia martiana
Trichilia martiana
image of Trichilia martiana
Trichilia martiana
image of Trichilia pallida
Trichilia pallida
Trichilia found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

NUMBER OF GENERA IN Meliaceae: 58  KEW LIST: Meliaceae
Aglaia Anthocarapa Aphanamixis Astrotrichilia Azadirachta Cabralea Calodecaryia Capuronianthus Carapa
Cedrela Cedrelopsis Chisocheton Chukrasia Cipadessa Didymocheton Dysoxylum Ekebergia Entandrophragma
Epicharis Goniocheton Guarea Heckeldora Heynea Humbertioturraea Katafa Khaya Lansium
Lepidotrichilia Lovoa Malleastrum Melia Munronia Naregamia Neobeguea Nymania Owenia
Prasoxylon Pseudobersama Pseudocarapa Pseudocedrela Pseudoclausena Pterorhachis Quivisianthe Reinwardtiodendron Ruagea
Sandoricum Schmardaea Soymida Sphaerosacme Swietenia Synoum Toona Trichilia 20 Turraea
Turraeanthus Vavaea Walsura Xylocarpus


Taxon pages loaded to date: 28436340 (31100)