DIVERSITY OF LIFE

Vaccinium (Ericaceae)


syn: Batodendron, Neojunghuhnia, Oxycoccus, Polycodium, Rigiolepis
   Bilberry, Blueberry, Cowberry, Cranberry, Deerberry, Foxberry, Lingonberry, Whortleberry

924 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


56 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 56:
image of Vaccinium
Vaccinium
image of Vaccinium angustifolium
Vaccinium angustifolium
image of Vaccinium angustifolium
Vaccinium angustifolium
image of Vaccinium angustifolium
Vaccinium angustifolium
image of Vaccinium consanguineum
Vaccinium consanguineum
image of Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
image of Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
image of Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
image of Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
image of Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
image of Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
image of Vaccinium lamarckii
Vaccinium lamarckii
image of Vaccinium lamarckii
Vaccinium lamarckii
image of Vaccinium lamarckii
Vaccinium lamarckii
image of Vaccinium lamarckii
Vaccinium lamarckii
image of Vaccinium lamarckii
Vaccinium lamarckii
image of Vaccinium lamarckii
Vaccinium lamarckii
image of Vaccinium membranaceum
Vaccinium membranaceum
image of Vaccinium myrtilloides
Vaccinium myrtilloides
image of Vaccinium myrtilloides
Vaccinium myrtilloides
image of Vaccinium myrtilloides
Vaccinium myrtilloides
image of Vaccinium myrtilloides
Vaccinium myrtilloides
image of Vaccinium myrtilloides
Vaccinium myrtilloides
image of Vaccinium myrtilloides
Vaccinium myrtilloides
image of Vaccinium myrtilloides
Vaccinium myrtilloides
image of Vaccinium myrtillus
Vaccinium myrtillus
image of Vaccinium myrtillus
Vaccinium myrtillus
image of Vaccinium myrtillus
Vaccinium myrtillus
image of Vaccinium myrtillus
Vaccinium myrtillus
image of Vaccinium myrtillus
Vaccinium myrtillus
image of Vaccinium myrtillus
Vaccinium myrtillus
image of Vaccinium myrtillus
Vaccinium myrtillus
image of Vaccinium oxycoccos
Vaccinium oxycoccos
image of Vaccinium reticulatum
Vaccinium reticulatum
image of Vaccinium reticulatum
Vaccinium reticulatum
image of Vaccinium stamineum
Vaccinium stamineum
image of Vaccinium stamineum
Vaccinium stamineum
image of Vaccinium stamineum
Vaccinium stamineum
image of Vaccinium stamineum
Vaccinium stamineum
image of Vaccinium stamineum
Vaccinium stamineum
image of Vaccinium stamineum
Vaccinium stamineum
image of Vaccinium stamineum
Vaccinium stamineum
image of Vaccinium tenellum
Vaccinium tenellum
image of Vaccinium tenellum
Vaccinium tenellum
image of Vaccinium tenellum
Vaccinium tenellum
image of Vaccinium tenellum
Vaccinium tenellum
image of Vaccinium tenellum
Vaccinium tenellum
image of Vaccinium tenellum
Vaccinium tenellum
image of Vaccinium tenellum
Vaccinium tenellum
image of Vaccinium tenellum
Vaccinium tenellum
image of Vaccinium tenellum
Vaccinium tenellum
image of Vaccinium uliginosum
Vaccinium uliginosum
image of Vaccinium uliginosum
Vaccinium uliginosum
image of Vaccinium uliginosum
Vaccinium uliginosum
image of Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium vitis-idaea
image of Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium found in cladograms:
  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Ericaceae: 161  KEW LIST: Ericaceae
Acrostemon Acrothamnus Acrotriche Agapetes Agarista Allotropa Andersonia Andromeda Androstoma
Aniserica Anomalanthus Anthopteropsis Anthopterus Arachnocalyx Arbutus Archeria Arcterica Arctostaphylos
Astroloma Bejaria Blaeria Botryostege Brachyloma Bruckenthalia Bryanthus Budawangia Calluna
Calopteryx Cassiope Cavendishia Ceratiola Ceratostema Chamaedaphne Cheilotheca Chimaphila Choristemon
Coccosperma Coilostigma Coleanthera Comarostaphylis Conostephium Corema Cosmelia Costera Craibiodendron
Croninia Cyathopsis Daboecia Decatoca Demosthenesia Didonica Dimorphanthera Diogenesia Diplarche
Diplycosia Disterigma Dracophyllum Elliottia Empetrum Enkianthus Epacris Epigaea Eremia
Eremiella Erica Ericinella Eubotryoides Findlaya Gaultheria Gaylussacia Gonocalyx Grisebachia
Harrimanella Hemitomes Kalmia Kalmiopsis Killipiella Lateropora Lebetanthus Ledothamnus Ledum
Leiophyllum Leptecophylla Leucopogon Leucothoe Lissanthe Loiseleuria Lyonia Lysinema Macleania
Malea Melichrus Menziesia Mitrastylus Moneses Monotoca Monotropa Monotropastrum Monotropsis
Montitega Mycerinus Nabea Nagelocarpus Needhamiella Notopora Oligarrhena Oreanthes Ornithostaphylos
Orthaea Orthilia Oxydendrum Pellegrinia Pentachondra Pernettya Pernettyopsis Philippia Phyllodoce
Pieris Pityopus Platycalyx Pleuricospora Plutarchia Polyclita Prionotes Psammisia Pterospora
Pyrola Rhododendron Rhodothamnus Richea Rupicola Rusbya Salaxis Sarcodes Satyria
Scyphogyne Semiramisia Simocheilus Siphonandra Sphenotoma Sphyrospermum Sprengelia Stokoeanthus Styphelia
Symphysia Sympieza Syndesmanthus Tauschia Tepuia Thamnus Themistoclesia Therorhodion Thibaudia
Thoracosperma Tripetaleia Trochocarpa Tsusiophyllum Utleya Vaccinium 56 Woollsia Zenobia


Taxon pages loaded to date: 21597212 (31100)