DIVERSITY OF LIFE
Ceratostigma willmottianum IPNI record (IK)
Plumbaginaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Ceratostigma willmottianum)

6 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 6:

Ceratostigma willmottianum

Ceratostigma willmottianum

Ceratostigma willmottianum

Ceratostigma willmottianum

Ceratostigma willmottianum

Ceratostigma willmottianum
NUMBER OF GENERA IN Plumbaginaceae: 27  KEW LIST: Plumbaginaceae
Aegialitis Afrolimon Armeria Bakerolimon Bamiania Bukiniczia Cephalorhizum Ceratostigma 6 Chaetolimon
Dictyolimon Dyerophytum Eremolimon Ghaznianthus Gladiolimon Goniolimon Ikonnikovia Limoniastrum Limoniopsis
Limonium Muellerolimon Neogontscharovia Plumbagella Plumbago Popoviolimon Psylliostachys Taxanthema Vassilczenkoa


Taxon pages loaded to date: 28471160 (31100)