Langloisia punctata(A.Gray) Goodd. IPNI record (GCI)
Langloisia punctata(Coville) A.Heller IPNI record (GCI)
Langloisia punctata(Coville) Goodd. IPNI record (GCI)
Langloisia punctataA.A.Heller IPNI record (IK)
Polemoniaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Langloisia punctata)

4 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 4:

Langloisia punctata

Langloisia punctata

Langloisia punctata

Langloisia punctata
NUMBER OF GENERA IN Polemoniaceae: 21  KEW LIST: Polemoniaceae
Acanthogilia Allophyllum Bonplandia Cantua Cobaea Collomia Eriastrum Gilia Giliastrum
Gymnosteris Huthia Ipomopsis Langloisia 4 Leptodactylon Linanthus Loeselia Loeseliastrum Microsteris
Navarretia Phlox Polemonium


Taxon pages loaded to date: 10530903 (31100)