DIVERSITY OF LIFE
Microgramma tecta(Kaulf.) Alston IPNI record (IK)
Polypodiaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Microgramma tecta)

4 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 4:

Microgramma tecta

Microgramma tecta

Microgramma tecta

Microgramma tecta
NUMBER OF GENERA IN Polypodiaceae: 48  KEW LIST: Polypodiaceae
Aglaomorpha Anarthropteris Arthromeris Campyloneurum Christopteris Chrysogrammitis Colysis Ctenopterella Dasygrammitis
Dendroconche Dicranoglossum Dictymia Drymotaenium Drynaria Goniophlebium Gymnogrammitis Kaulinia Lecanopteris
Lemmaphyllum Lepidomicrosorium Lepisorus Leptochilus Lopholepis Loxogramme Microgramma 4 Microsorum Neocheiropteris
Neolepisorus Neurodium Niphidium Notogrammitis Paragramma Pecluma Phlebodium Phymatopteris Phymatosorus
Platycerium Pleopeltis Podosorus Polypodiodes Polypodiopteris Polypodium Pyrrosia Selliguea Solanopteris
Themelium Thylacopteris Tricholepidium


Taxon pages loaded to date: 21176736 (31100)