DIVERSITY OF LIFE
Plumbago scandens IPNI record (IK)
Plumbago scandens IPNI record (GCI)
Plumbago scandensL. IPNI record (GCI)
Plumbago scandensL. IPNI record (GCI)
Plumbago scandensL. IPNI record (GCI)
Plumbaginaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Plumbago scandens)

2 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 2:

Plumbago scandens

Plumbago scandens
NUMBER OF GENERA IN Plumbaginaceae: 27  KEW LIST: Plumbaginaceae
Aegialitis Afrolimon Armeria Bakerolimon Bamiania Bukiniczia Cephalorhizum Ceratostigma Chaetolimon
Dictyolimon Dyerophytum Eremolimon Ghaznianthus Gladiolimon Goniolimon Ikonnikovia Limoniastrum Limoniopsis
Limonium Muellerolimon Neogontscharovia Plumbagella Plumbago 2 Popoviolimon Psylliostachys Taxanthema Vassilczenkoa


Taxon pages loaded to date: 26155585 (31100)