DIVERSITY OF LIFE

Gnidia (Thymelaeaceae)


syn: Arthrosolen, Lasiosiphon, Pseudognidia, Struthiolopsis
263 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


6 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 6:

Gnidia polycephala

Gnidia polycephala

Gnidia polycephala

Gnidia polycephala

Gnidia polycephala

Gnidia polycephala
NUMBER OF GENERA IN Thymelaeaceae: 59  KEW LIST: Thymelaeaceae
Aetoxylon Amyxa Aquilaria Arnhemia Atemnosiphon Craspedostoma Craterosiphon Cryptadenia Dais
Daphne Daphnimorpha Daphnopsis Deltaria Dendrostellera Diarthron Dicranolepis Dirca Drapetes
Edgeworthia Englerodaphne Enkleia Eriosolena Funifera Gnidia 6 Gonystylus Goodallia Gyrinops
Jedda Kelleria Lachnaea Lagetta Lasiadenia Lasiosiphon Lethedon Linodendron Linostoma
Lophostoma Octolepis Oreodendron Ovidia Passerina Peddiea Pentathymelaea Phaleria Pimelea
Restella Rhamnoneuron Schoenobiblus Solmsia Stellera Stelleropsis Stephanodaphne Struthiola Synandrodaphne
Synaptolepis Tepuianthus Thecanthes Thymelaea Wikstroemia


Taxon pages loaded to date: 29757500 (31100)