DIVERSITY OF LIFE

Scaevola (Goodeniaceae)


syn: Nigromnia
236 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


17 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 17:

Scaevola

Scaevola

Scaevola aemula

Scaevola aemula

Scaevola aemula

Scaevola calendulacea

Scaevola calendulacea

Scaevola calendulacea

Scaevola calendulacea

Scaevola depauperata

Scaevola depauperata

Scaevola depauperata

Scaevola depauperata

Scaevola plumieri

Scaevola plumieri

Scaevola spinescens

Scaevola spinescens
Scaevola found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Goodeniaceae: 13  KEW LIST: Goodeniaceae
Anthotium Brunonia Coopernookia Dampiera Diaspasis Goodenia Lechenaultia Leschenaultia Pentaptilon
Scaevola 17 Selliera Velleia Verreauxia


Taxon pages loaded to date: 29929808 (31100)