DIVERSITY OF LIFE

Comoliopsis (Melastomataceae)

1 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


NO IMAGES FOUND
NUMBER OF GENERA IN Melastomataceae: 211  KEW LIST: Melastomataceae
Acanthella Aciotis Acisanthera Adelobotrys Allomaieta Allomorphia Alloneuron Amphiblemma Amphitoma
Amphorocalyx Anaectocalyx Anerincleistus Antherotoma Appendicularia Arthrostemma Aschistanthera Astrocalyx Astronia
Astronidium Axinaea Barthea Beccarianthus Behuria Bellucia Benevidesia Bertolonia Bisglaziovia
Blakea Blastus Boerlagea Boyania Brachyotum Brachypremna Bredia Brittenia Bucquetia
Cailliella Calvoa Calycogonium Cambessedesia Campimia Carionia Castratella Catanthera Catocoryne
Centradenia Centradeniastrum Centronia Chaetolepis Chaetostoma Chalybea Charianthus Cincinnobotrys Clidemia
Comolia Comoliopsis Conostegia Copedesma Creaghiella Creochiton Cryptophysa Cyanandrium Cyphostyla
Cyphotheca Dalenia Desmoscelis Dicellandra Dicerospermum Dichaetanthera Dinophora Dionycha Dionychastrum
Diplarpea Diplectria Dissochaeta Dissotis Dolichoura Driessenia Eisocreochiton Enaulophyton Eriocnema
Ernestia Farringtonia Feliciadamia Felliciadamia Fordiophyton Fritzchia Graffenrieda Gravesia Guyonia
Henriettea Henriettella Heterocentron Heterotis Heterotrichum Huberia Huilaea Hylocharis Hypenanthe
Kendrickia Kerriothyrsus Killipia Kirkbridea Lavoisiera Leandra Lijndenia Lithobium Llewelynia
Loreya Loricalepis Macairea Macrocentrum Macrolenes Maguireanthus Maieta Mallophyton Marcetia
Mecranium Medinilla Meiandra Melastoma Melastomastrum Memecylon Menendezia Meriania Merianthera
Miconia Microlepis Microlicia Monochaetum Monolena Mouriri Myriaspora Myrmidone Neblinanthera
Necramium Neodriessenia Nepsera Nerophila Ochthephilus Ochthocharis Omphalopus Opisthocentra Oritrephes
Orthogoneuron Osbeckia Ossaea Otanthera Oxyspora Pachyanthus Pachycentria Pachyloma Pentossaea
Phainantha Phainanthe Phyllagathis Pilocosta Plagiopetalum Pleiochiton Pleroma Plethiandra Podocaelia
Pogonanthera Poikilogyne Poilannammia Poteranthera Preussiella Pseudodissochaeta Pseudoernestia Pseudosbeckia Pternandra
Pterogastra Pterolepis Rhexia Rhynchanthera Rousseauxia Salpinga Sandemania Sarcopyramis Schwackaea
Scorpiothyrsus Siphanthera Sonerila Spathandra Sporoxeia Stanmarkia Stapfiophyton Stenodon Stussenia
Styrophyton Sussenia Svitramia Tateanthus Tayloriophyton Tessmannianthus Tetraphyllaster Tetrazygia Tibouchina
Tibouchinopsis Tigridiopalma Tococa Topobea Trembleya Trigynia Triolena Tristemma Tryssophyton
Tylanthera Vietsenia Votomita Warneckea


Taxon pages loaded to date: 29892109 (31100)