DIVERSITY OF LIFE

Matteuccia (Onocleaceae)

   Fern, Ostrich Fern

Matteuccia found in keys:
  Neotropical Fern Genera

9 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


32 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 32:

Matteuccia orientalis

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris
NUMBER OF GENERA IN Onocleaceae: 3  KEW LIST: Onocleaceae
Matteuccia 32 Onoclea Onocleopsis


Taxon pages loaded to date: 21469463 (31100)