DIVERSITY OF LIFE
Aristolochia arborea IPNI record (IK)
Aristolochiaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Aristolochia arborea)

5 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 5:
image of Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
image of Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
image of Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
image of Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
image of Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
NUMBER OF GENERA IN Aristolochiaceae: 11  KEW LIST: Aristolochiaceae
Aristolochia 5 Asarum Asiphonia Einomeia Endotheca Euglypha Holostylis Isotrema Pararistolochia
Saruma Thottea


Taxon pages loaded to date: 20691375 (31100)