DIVERSITY OF LIFE

Daphne (Thymelaeaceae)

   Daphne, Garland Flower

394 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


14 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 14:
image of Daphne mezereum
Daphne mezereum
image of Daphne mezereum
Daphne mezereum
image of Daphne mezereum
Daphne mezereum
image of Daphne mezereum
Daphne mezereum
image of Daphne odora
Daphne odora
image of Daphne odora
Daphne odora
image of Daphne odora
Daphne odora
image of Daphne odora
Daphne odora
image of Daphne odora
Daphne odora
image of Daphne odora
Daphne odora
image of Daphne petraea
Daphne petraea
image of Daphne xtransatlantica
Daphne xtransatlantica
image of Daphne xtransatlantica
Daphne xtransatlantica
image of Daphne endlicheriana
[illustration] Daphne endlicheriana
NUMBER OF GENERA IN Thymelaeaceae: 59  KEW LIST: Thymelaeaceae
Aetoxylon Amyxa Aquilaria Arnhemia Atemnosiphon Craspedostoma Craterosiphon Cryptadenia Dais
Daphne 14 Daphnimorpha Daphnopsis Deltaria Dendrostellera Diarthron Dicranolepis Dirca Drapetes
Edgeworthia Englerodaphne Enkleia Eriosolena Funifera Gnidia Gonystylus Goodallia Gyrinops
Jedda Kelleria Lachnaea Lagetta Lasiadenia Lasiosiphon Lethedon Linodendron Linostoma
Lophostoma Octolepis Oreodendron Ovidia Passerina Peddiea Pentathymelaea Phaleria Pimelea
Restella Rhamnoneuron Schoenobiblus Solmsia Stellera Stelleropsis Stephanodaphne Struthiola Synandrodaphne
Synaptolepis Tepuianthus Thecanthes Thymelaea Wikstroemia


Taxon pages loaded to date: 26460744 (31100)