DIVERSITY OF LIFE

Pimelea (Thymelaeaceae)

247 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


26 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 26:

Pimelea alpina

Pimelea alpina

Pimelea alpina

Pimelea axiflora

Pimelea axiflora

Pimelea axiflora

Pimelea axiflora

Pimelea biflora

Pimelea biflora

Pimelea biflora

Pimelea biflora

Pimelea curviflora

Pimelea curviflora

Pimelea curviflora

Pimelea linifolia

Pimelea linifolia

Pimelea linifolia

Pimelea physodes

Pimelea physodes

Pimelea physodes

Pimelea physodes

Pimelea physodes

Pimelea physodes

Pimelea physodes

Pimelea physodes

[illustration]
Pimelea punicea
NUMBER OF GENERA IN Thymelaeaceae: 59  KEW LIST: Thymelaeaceae
Aetoxylon Amyxa Aquilaria Arnhemia Atemnosiphon Craspedostoma Craterosiphon Cryptadenia Dais
Daphne Daphnimorpha Daphnopsis Deltaria Dendrostellera Diarthron Dicranolepis Dirca Drapetes
Edgeworthia Englerodaphne Enkleia Eriosolena Funifera Gnidia Gonystylus Goodallia Gyrinops
Jedda Kelleria Lachnaea Lagetta Lasiadenia Lasiosiphon Lethedon Linodendron Linostoma
Lophostoma Octolepis Oreodendron Ovidia Passerina Peddiea Pentathymelaea Phaleria Pimelea 26
Restella Rhamnoneuron Schoenobiblus Solmsia Stellera Stelleropsis Stephanodaphne Struthiola Synandrodaphne
Synaptolepis Tepuianthus Thecanthes Thymelaea Wikstroemia


Taxon pages loaded to date: 28939567 (31100)