DIVERSITY OF LIFE

Fuchsia (Onagraceae)


syn: Brebissonia, Ellobium, Encliandra, Hemifuchsia, Kierschlegeria, Kirschlegera, Lyciopsis, Myrinia, Nahusia, Quelusia, Quiliusa, Schufia, Skinnera, Spachia, Thilcum, Tilco
245 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


26 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 26:
image of Fuchsia
Fuchsia
image of Fuchsia
Fuchsia
image of Fuchsia
Fuchsia
image of Fuchsia
Fuchsia
image of Fuchsia
Fuchsia
image of Fuchsia
Fuchsia
image of Fuchsia
Fuchsia
image of Fuchsia boliviana
Fuchsia boliviana
image of Fuchsia boliviana
Fuchsia boliviana
image of Fuchsia magelanica
Fuchsia magelanica
image of Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
image of Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
image of Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
image of Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
image of Fuchsia microphylla
Fuchsia microphylla
image of Fuchsia microphylla
Fuchsia microphylla
image of Fuchsia microphylla
Fuchsia microphylla
image of Fuchsia paniculata
Fuchsia paniculata
image of Fuchsia splendens
Fuchsia splendens
image of Fuchsia splendens
Fuchsia splendens
image of Fuchsia venusta
Fuchsia venusta
image of Fuchsia venusta
Fuchsia venusta
image of Fuchsia venusta
Fuchsia venusta
image of Fuchsia venusta
Fuchsia venusta
image of Fuchsia venusta
Fuchsia venusta
image of Fuchsia venusta
Fuchsia venusta
NUMBER OF GENERA IN Onagraceae: 24  KEW LIST: Onagraceae
Camissonia Camissoniopsis Chamerion Chamerion Chylismia Chylismiella Circaea Clarkia Epilobium
Eremothera Eulobus Fuchsia 26 Gayophytum Gongylocarpus Hauya Holmgrenia Lopezia Ludwigia
Megacorax Oenothera Taraxia Taraxia Tetrapteron Xylonagra


Taxon pages loaded to date: 26454667 (31100)