DIVERSITY OF LIFE

Fuchsia (Onagraceae)


syn: Brebissonia, Ellobium, Encliandra, Hemifuchsia, Kierschlegeria, Kirschlegera, Lyciopsis, Myrinia, Nahusia, Quelusia, Quiliusa, Schufia, Skinnera, Spachia, Thilcum, Tilco
245 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


26 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 26:

Fuchsia

Fuchsia

Fuchsia

Fuchsia

Fuchsia

Fuchsia

Fuchsia

Fuchsia boliviana

Fuchsia boliviana

Fuchsia magelanica

Fuchsia magellanica

Fuchsia magellanica

Fuchsia magellanica

Fuchsia magellanica

Fuchsia microphylla

Fuchsia microphylla

Fuchsia microphylla

Fuchsia paniculata

Fuchsia splendens

Fuchsia splendens

Fuchsia venusta

Fuchsia venusta

Fuchsia venusta

Fuchsia venusta

Fuchsia venusta

Fuchsia venusta
NUMBER OF GENERA IN Onagraceae: 24  KEW LIST: Onagraceae
Camissonia Camissoniopsis Chamerion Chamerion Chylismia Chylismiella Circaea Clarkia Epilobium
Eremothera Eulobus Fuchsia 26 Gayophytum Gongylocarpus Hauya Holmgrenia Lopezia Ludwigia
Megacorax Oenothera Taraxia Taraxia Tetrapteron Xylonagra


Taxon pages loaded to date: 28872781 (31100)