DIVERSITY OF LIFE

Neobuchia (Bombacaceae)

1 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


6 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 6:
image of Neobuchia paulinae
Neobuchia paulinae
image of Neobuchia paulinae
Neobuchia paulinae
image of Neobuchia paulinae
Neobuchia paulinae
image of Neobuchia paulinae
Neobuchia paulinae
image of Neobuchia paulinae
Neobuchia paulinae
image of Neobuchia paulinae
Neobuchia paulinae
NUMBER OF GENERA IN Bombacaceae: 32  KEW LIST: Bombacaceae
Adansonia Aguiaria Bernoullia Bombacopsis Bombax Camptostemon Catostemma Cavanillesia Ceiba
Chiranthodendron Chorisia Eriotheca Fremontodendron Gyranthera Huberodendron Lagunaria Matisia Montezuma
Neobuchia 6 Ochroma Pachira Patinoa Pentaplaris Phragmotheca Pseudobombax Quararibea Rhodognaphalon
Rhodognaphalopsis Scleronema Septotheca Spirotheca Uladendron


Taxon pages loaded to date: 28613818 (31100)