DIVERSITY OF LIFE

Neobuchia (Bombacaceae)

1 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


6 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 6:

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae
NUMBER OF GENERA IN Bombacaceae: 32  KEW LIST: Bombacaceae
Adansonia Aguiaria Bernoullia Bombacopsis Bombax Camptostemon Catostemma Cavanillesia Ceiba
Chiranthodendron Chorisia Eriotheca Fremontodendron Gyranthera Huberodendron Lagunaria Matisia Montezuma
Neobuchia 6 Ochroma Pachira Patinoa Pentaplaris Phragmotheca Pseudobombax Quararibea Rhodognaphalon
Rhodognaphalopsis Scleronema Septotheca Spirotheca Uladendron


Taxon pages loaded to date: 29959531 (31100)