DIVERSITY OF LIFE

Pimelea (Thymelaeaceae)

247 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


26 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 26:
image of Pimelea alpina
Pimelea alpina
image of Pimelea alpina
Pimelea alpina
image of Pimelea alpina
Pimelea alpina
image of Pimelea axiflora
Pimelea axiflora
image of Pimelea axiflora
Pimelea axiflora
image of Pimelea axiflora
Pimelea axiflora
image of Pimelea axiflora
Pimelea axiflora
image of Pimelea biflora
Pimelea biflora
image of Pimelea biflora
Pimelea biflora
image of Pimelea biflora
Pimelea biflora
image of Pimelea biflora
Pimelea biflora
image of Pimelea curviflora
Pimelea curviflora
image of Pimelea curviflora
Pimelea curviflora
image of Pimelea curviflora
Pimelea curviflora
image of Pimelea linifolia
Pimelea linifolia
image of Pimelea linifolia
Pimelea linifolia
image of Pimelea linifolia
Pimelea linifolia
image of Pimelea physodes
Pimelea physodes
image of Pimelea physodes
Pimelea physodes
image of Pimelea physodes
Pimelea physodes
image of Pimelea physodes
Pimelea physodes
image of Pimelea physodes
Pimelea physodes
image of Pimelea physodes
Pimelea physodes
image of Pimelea physodes
Pimelea physodes
image of Pimelea physodes
Pimelea physodes
image of Pimelea punicea
[illustration] Pimelea punicea
NUMBER OF GENERA IN Thymelaeaceae: 59  KEW LIST: Thymelaeaceae
Aetoxylon Amyxa Aquilaria Arnhemia Atemnosiphon Craspedostoma Craterosiphon Cryptadenia Dais
Daphne Daphnimorpha Daphnopsis Deltaria Dendrostellera Diarthron Dicranolepis Dirca Drapetes
Edgeworthia Englerodaphne Enkleia Eriosolena Funifera Gnidia Gonystylus Goodallia Gyrinops
Jedda Kelleria Lachnaea Lagetta Lasiadenia Lasiosiphon Lethedon Linodendron Linostoma
Lophostoma Octolepis Oreodendron Ovidia Passerina Peddiea Pentathymelaea Phaleria Pimelea 26
Restella Rhamnoneuron Schoenobiblus Solmsia Stellera Stelleropsis Stephanodaphne Struthiola Synandrodaphne
Synaptolepis Tepuianthus Thecanthes Thymelaea Wikstroemia


Taxon pages loaded to date: 29060632 (31100)