DIVERSITY OF LIFE
Pimelea axiflora IPNI record (IK)
Pimelea axiflora IPNI record (APNI)
Pimelea axifloraF.Muell. IPNI record (IK)
Pimelea axiflora IPNI record (APNI)
Pimelea axiflora IPNI record (APNI)
Pimelea axiflora IPNI record (APNI)
Pimelea axiflora IPNI record (APNI)
Pimelea axiflora IPNI record (APNI)
Pimelea axifloraF.Muell. IPNI record (IK)
Thymelaeaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Pimelea axiflora)

4 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 4:
image of Pimelea axiflora
Pimelea axiflora
image of Pimelea axiflora
Pimelea axiflora
image of Pimelea axiflora
Pimelea axiflora
image of Pimelea axiflora
Pimelea axiflora
NUMBER OF GENERA IN Thymelaeaceae: 59  KEW LIST: Thymelaeaceae
Aetoxylon Amyxa Aquilaria Arnhemia Atemnosiphon Craspedostoma Craterosiphon Cryptadenia Dais
Daphne Daphnimorpha Daphnopsis Deltaria Dendrostellera Diarthron Dicranolepis Dirca Drapetes
Edgeworthia Englerodaphne Enkleia Eriosolena Funifera Gnidia Gonystylus Goodallia Gyrinops
Jedda Kelleria Lachnaea Lagetta Lasiadenia Lasiosiphon Lethedon Linodendron Linostoma
Lophostoma Octolepis Oreodendron Ovidia Passerina Peddiea Pentathymelaea Phaleria Pimelea 4
Restella Rhamnoneuron Schoenobiblus Solmsia Stellera Stelleropsis Stephanodaphne Struthiola Synandrodaphne
Synaptolepis Tepuianthus Thecanthes Thymelaea Wikstroemia


Taxon pages loaded to date: 29789571 (31100)