DIVERSITY OF LIFE

Salix (Salicaceae)

   Willow

2226 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


112 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 112:
image of Salix
Salix
image of Salix
Salix
image of Salix
Salix
image of Salix
Salix
image of Salix
Salix
image of Salix
Salix
image of Salix
Salix
image of Salix
Salix
image of Salix
Salix
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix amygdaloides
Salix amygdaloides
image of Salix arctica
Salix arctica
image of Salix arctica
Salix arctica
image of Salix arctica
Salix arctica
image of Salix arctica
Salix arctica
image of Salix arctica
Salix arctica
image of Salix arctica
Salix arctica
image of Salix arctica
Salix arctica
image of Salix arctica
Salix arctica
image of Salix arctica
Salix arctica
image of Salix arctophila
Salix arctophila
image of Salix arctophila
Salix arctophila
image of Salix babylonica
Salix babylonica
image of Salix babylonica
Salix babylonica
image of Salix babylonica
Salix babylonica
image of Salix babylonica
Salix babylonica
image of Salix babylonica
Salix babylonica
image of Salix capraea
Salix capraea
image of Salix capraea
Salix capraea
image of Salix capraea
Salix capraea
image of Salix capraea
Salix capraea
image of Salix capraea
Salix capraea
image of Salix capraea
Salix capraea
image of Salix caprea
Salix caprea
image of Salix caprea
Salix caprea
image of Salix caprea
Salix caprea
image of Salix caprea
Salix caprea
image of Salix discolor
Salix discolor
image of Salix discolor
Salix discolor
image of Salix discolor
Salix discolor
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix exigua
Salix exigua
image of Salix fragilis
Salix fragilis
image of Salix fragilis
Salix fragilis
image of Salix fragilis
Salix fragilis
image of Salix glabra
Salix glabra
image of Salix glabra
Salix glabra
image of Salix glabra
Salix glabra
image of Salix glabra
Salix glabra
image of Salix glabra
Salix glabra
image of Salix glauca
Salix glauca
image of Salix herbacea
Salix herbacea
image of Salix herbacea
Salix herbacea
image of Salix herbacea
Salix herbacea
image of Salix herbacea
Salix herbacea
image of Salix koreensis
Salix koreensis
image of Salix koreensis
Salix koreensis
image of Salix koreensis
Salix koreensis
image of Salix lasiolepis
Salix lasiolepis
image of Salix lasiolepis
Salix lasiolepis
image of Salix lasiolepis
Salix lasiolepis
image of Salix lasiolepis
Salix lasiolepis
image of Salix lasiolepis
Salix lasiolepis
image of Salix lasiolepis
Salix lasiolepis
image of Salix nigra
Salix nigra
image of Salix nigra
Salix nigra
image of Salix nigra
Salix nigra
image of Salix nigra
Salix nigra
image of Salix nigra
Salix nigra
image of Salix phylicifolia
Salix phylicifolia
image of Salix phylicifolia
Salix phylicifolia
image of Salix phylicifolia
Salix phylicifolia
image of Salix phylicifolia
Salix phylicifolia
image of Salix reticulata
Salix reticulata
Salix found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

NUMBER OF GENERA IN Salicaceae: 69  KEW LIST: Salicaceae
Ahernia Antinisa Azara Baileyoxylon Banara Bartholomaea Bartholomeae Bennettiodendron Bivinia
Buchnerodendron Byrsanthus Calantica Caloncoba Camptostylus Carrierea Casearia Chiangiodendron Chlorocarpa
Chosenia Dankia Dasylepis Dissomeria Dovyalis Eleutherandra Erythrospermum Flacourtia Grandidiera
Gynocardia Hasseltia Hasseltiopsis Hemiscolopia Homaliopsis Homalium Hydnocarpus Idesia Itoa
Lasiochlamys Ludia Macrohasseltia Mocquerysia Neopringlea Neosprucea Olmediella Oncoba Osmelia
Pangium Peterodendron Phyllobotryon Phylloclinium Pineda Pleuranthodendron Poggea Poliothyrsis Populus
Priamosia Prockia Prockiopsis Pseudoscolopia Rawsonia Ryparosa Salix 112 Scaphocalyx Scolopia
Scottellia Tisonia Trichadenia Trimeria Xylosma Xylotheca


Taxon pages loaded to date: 28532903 (31100)