DIVERSITY OF LIFE

Salix (Salicaceae)

   Willow

2226 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


112 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:

Salix

Salix

Salix

Salix

Salix

Salix

Salix

Salix

Salix

Salix amygdaloides

Salix amygdaloides

Salix amygdaloides

Salix amygdaloides

Salix amygdaloides

Salix amygdaloides

Salix amygdaloides

Salix amygdaloides

Salix amygdaloides

Salix amygdaloides

Salix arctica

Salix arctica

Salix arctica

Salix arctica

Salix arctica

Salix arctica

Salix arctica

Salix arctica

Salix arctica

Salix arctophila

Salix arctophila

Salix babylonica

Salix babylonica

Salix babylonica

Salix babylonica

Salix babylonica

Salix capraea

Salix capraea

Salix capraea

Salix capraea

Salix capraea

Salix capraea

Salix caprea

Salix caprea

Salix caprea

Salix caprea

Salix discolor

Salix discolor

Salix discolor

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua

Salix exigua
Salix found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

NUMBER OF GENERA IN Salicaceae: 69  KEW LIST: Salicaceae
Ahernia Antinisa Azara Baileyoxylon Banara Bartholomaea Bartholomeae Bennettiodendron Bivinia
Buchnerodendron Byrsanthus Calantica Caloncoba Camptostylus Carrierea Casearia Chiangiodendron Chlorocarpa
Chosenia Dankia Dasylepis Dissomeria Dovyalis Eleutherandra Erythrospermum Flacourtia Grandidiera
Gynocardia Hasseltia Hasseltiopsis Hemiscolopia Homaliopsis Homalium Hydnocarpus Idesia Itoa
Lasiochlamys Ludia Macrohasseltia Mocquerysia Neopringlea Neosprucea Olmediella Oncoba Osmelia
Pangium Peterodendron Phyllobotryon Phylloclinium Pineda Pleuranthodendron Poggea Poliothyrsis Populus
Priamosia Prockia Prockiopsis Pseudoscolopia Rawsonia Ryparosa Salix 80 Scaphocalyx Scolopia
Scottellia Tisonia Trichadenia Trimeria Xylosma Xylotheca


Taxon pages loaded to date: 29025567 (31100)