DIVERSITY OF LIFE
Plumbaginaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Armeria punges)

2 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 2:

Armeria punges

Armeria punges
NUMBER OF GENERA IN Plumbaginaceae: 27  KEW LIST: Plumbaginaceae
Aegialitis Afrolimon Armeria 2 Bakerolimon Bamiania Bukiniczia Cephalorhizum Ceratostigma Chaetolimon
Dictyolimon Dyerophytum Eremolimon Ghaznianthus Gladiolimon Goniolimon Ikonnikovia Limoniastrum Limoniopsis
Limonium Muellerolimon Neogontscharovia Plumbagella Plumbago Popoviolimon Psylliostachys Taxanthema Vassilczenkoa


Taxon pages loaded to date: 26460696 (31100)