DIVERSITY OF LIFE

Armeria (Plumbaginaceae)

   Sea Pink, Sea Thrift, Thrift

248 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


10 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 10:

Armeria

Armeria maritima

Armeria maritima

Armeria maritima

Armeria maritima

Armeria maritima

Armeria maritima

Armeria maritima

Armeria punges

Armeria punges
NUMBER OF GENERA IN Plumbaginaceae: 27  KEW LIST: Plumbaginaceae
Aegialitis Afrolimon Armeria 10 Bakerolimon Bamiania Bukiniczia Cephalorhizum Ceratostigma Chaetolimon
Dictyolimon Dyerophytum Eremolimon Ghaznianthus Gladiolimon Goniolimon Ikonnikovia Limoniastrum Limoniopsis
Limonium Muellerolimon Neogontscharovia Plumbagella Plumbago Popoviolimon Psylliostachys Taxanthema Vassilczenkoa


Taxon pages loaded to date: 29928369 (31100)