DIVERSITY OF LIFE
Neobuchia paulinae IPNI record (GCI)
Neobuchia paulinae IPNI record (IK)
Bombacaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Neobuchia paulinae)

6 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 6:

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae

Neobuchia paulinae
NUMBER OF GENERA IN Bombacaceae: 32  KEW LIST: Bombacaceae
Adansonia Aguiaria Bernoullia Bombacopsis Bombax Camptostemon Catostemma Cavanillesia Ceiba
Chiranthodendron Chorisia Eriotheca Fremontodendron Gyranthera Huberodendron Lagunaria Matisia Montezuma
Neobuchia 6 Ochroma Pachira Patinoa Pentaplaris Phragmotheca Pseudobombax Quararibea Rhodognaphalon
Rhodognaphalopsis Scleronema Septotheca Spirotheca Uladendron


Taxon pages loaded to date: 28920605 (31100)