DIVERSITY OF LIFE

Blumenbachia (Loasaceae)

36 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


5 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 5:

Blumenbachia hieronymi

Blumenbachia hieronymi

Blumenbachia hieronymi

Blumenbachia hieronymi

Blumenbachia insignis
NUMBER OF GENERA IN Loasaceae: 16  KEW LIST: Loasaceae
Blumenbachia 5 Caiophora Cevallia Eucnide Fissenia Fuertesia Gronovia Kissenia Klaprothia
Loasa Mentzelia Nasa Petalonyx Plakothira Schismocarpus Scyphanthus


Taxon pages loaded to date: 20703668 (31100)