DIVERSITY OF LIFE

Euphorbiaceae

YYPG SYNONYMS:
Acalyphaceae, Bertyaceae, Crotonaceae, Hippomanaceae, Mercurialaceae, Ricinaceae, Ricinocarpaceae, Tithymalaceae, Tragiaceae, Trewiaceae

TAMU Image Gallery Gerald Carr images GOOGLE


382 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:

Acalypha alopecuroides

Acalypha alopecuroides

Acalypha californica

Acalypha californica

Acalypha californica

Acalypha californica

Acalypha californica

Acalypha californica

Acalypha californica

Acalypha communis

Acalypha costaricensis

Acalypha costaricensis

Acalypha costaricensis

Acalypha costaricensis

Acalypha gracilens

Acalypha gracilens

Acalypha hispida

Acalypha hispida

Acalypha hispida

Acalypha rhomboidea

Acalypha rhomboidea

Acalypha rhomboidea

Acalypha rhomboidea

Acalypha rhomboidea

Acalypha virginica

Acalypha virginica

Acalypha virginica

Actinostemon communis

Alchornea cordifolia

Alchornea costaricensis

Alchornea costaricensis

Ateramnus lucidus

Bernardia nicaraguensis

Bernardia nicaraguensis

Bertya cunninghamii

Bertya cunninghamii

Bertya cunninghamii

Bertya cunninghamii

Bertya cunninghamii

Bertya cunninghamii

Bertya cunninghamii

Bertya cunninghamii

Bocquillonia castaneifolia

Bocquillonia castaneifolia

Bocquillonia castaneifolia

Bocquillonia castaneifolia

Clutia laxa

Clutia laxa

Clutia laxa

Cnidoscolus

Cnidoscolus

Cnidoscolus

Cnidoscolus

Cnidoscolus

Cnidoscolus stimulosus

Cnidoscolus stimulosus

Cnidoscolus stimulosus

Cnidoscolus stimulosus

Cnidoscolus stimulosus

Cnidoscolus stimulosus

Cnidoscolus stimulosus

Cnidoscolus stimulosus

Codiaeum

Codiaeum

Codiaeum

Codiaeum

Codiaeum variegatum

Codiaeum variegatum

Codiaeum variegatum

Codiaeum variegatum

Codiaeum variegatum

Codiaeum variegatum

Colliguaja

Colliguaja

Croton

Croton

Croton

Croton

Croton

Croton
NUMBER OF GENERA IN Euphorbiaceae: 274  KEW LIST: Euphorbiaceae
Acalypha 27 Acidocroton Acidoton Actinostemon 1 Adelia Adenocline Adenogyne Adenopeltis Adenophaedra
Adriana Afrotrewia Agrostistachys Alchornea 3 Alchorneopsis Aleurites Algernonia Alphandia Amperea
Amyrea Angostylis Annesijoa Anomalocalyx Anthostema Aparisthmium Apodandra Apodiscus Argomuellera
Argythamnia Astrococcus Avellanita Balakata Baliospermum Baloghia Benoistia Bernardia 2 Bertya 8
Beyeria Blachia Blumeodendron Bocquillonia 4 Bonania Borneodendron Bossera Botryophora Burseranthe
Calycopeplus Caperonia Caryodendron Casabitoa Cavacoa Cephalocroton Cephalomappa Chaetocarpus Cheilosa
Chiropetalum Chlamydojatropha Chondrostylis Chorisandrachne Chrozophora Cladogelonium Cladogynos Claoxylon Claoxylopsis
Cleidiocarpon Cleidion Clonostachys Clutia 3 Cnemidostachys Cnesmone Cnesmosa Cnidoscolus 13 Cocconerion
Codiaeum 10 Coelebogyne Colliguaja 2 Conceveiba Cordemoya Croton 6 Crotonogyne Crotonogynopsis Crotonopsis
Ctenomeria Cubacroton Cubanthus Cyathogyne Cyrtogonone Cyttaranthus Dalechampia Dalembertia Danguyodrypetes
Dendrothrix Deuteromallotus Deutzianthus Dichostemma Dicoelia Discoclaoxylon Discocleidion Discoglypremna Dissilaria
Ditaxis Ditrysinia Ditta Dodecastigma Domohinea Doryxylon Droceloncia Duvigneaudia Dysopsis
Elachocroton Elaeophorbia Elateriospermum Eleutherostigma Endadenium Endospermum Enriquebeltrania Epiprinus Eremocarpus
Erismanthus Erythrococca Euphorbia Excoecaria Fontainea Fragariopsis Freireodendron Garcia Gavarretia
Gitara Givotia Glycydendron Glyphostylus Grimmeodendron Grossera Gussonia Gymnanthes Haematostemon
Hamilcoa Hancea Hemicicca Hevea Hippomane Homalanthus Homonoia Hura Hylandia
Jatropha Joannesia Julocroton Klaineanthus Koilodepas Kunstlera Lasiococca Lasiocroton Lautembergia
Leeuwenbergia Leidesia Leucocroton Lingelsheimia Liodendron Lobanilia Loerzingia Mabea Macaranga
Mallotus Manihot Manihotoides Manniophyton Maprounea Mareya Mareyopsis Martretia Martretria
Megalostylis Megistostigma Melanolepis Mercurialis Mettenia Micrandra Micrandropsis Micrococca Microstachys
Mildbraedia Moacroton Monotaxis Moultonianthus Myladenia Myricanthe Nealchornea Necepsia Neoboutonia
Neoguillauminia Neoholstia Neoscortechinia Neotrewia Octospermum Oligoceras Omalanthus Omphalea Ophellantha
Ophthalmoblapton Ostodes Pachystroma Pachystylidium Pantadenia Paranecepsia Parapantadenia Pausandra Philyra
Phocea Phyllanthodendron Pimelodendron Plagiostyles Platygyna Plukenetia Podadenia Pogonophora Poilaniella
Polyandra Pseudagrostistachys Pseudocroton Pseudosagotia Pterococcus Ptychopyxis Putranjiva Pycnocoma Reutealis
Ricinocarpos Ricinodendron Ricinus Rockinghamia Romanoa Sagotia Sampantaea Sandwithia Sapium
Sarothrostachys Schinziophyton Sebastiania Seidelia Senefeldera Senefelderopsis Shirakiopsis Sibangea Spathiostemon
Speranskia Sphaerostylis Sphyranthera Spirostachys Stillingia Strophioblachia Sumbaviopsis Suregada Synadenium
Syndyophyllum Tacarceuna Tannodia Tapoides Tetracarpidium Tetraplandra Tetrorchidium Thyrsanthera Tragia
Tragiella Tragiopsis Trewia Triadica Trigonopleura Trigonostemon Tritaxis Tritaxis Vaupesia
Veconcibea Vernicia Victorinia Wetria


Taxon pages loaded to date: 22383133 (31100)