DIVERSITY OF LIFE

Euphorbia (Euphorbiaceae)


syn: Ademo, Adenopetalum, Adenorima, Agaloma, Aklema, Alectoroctonum, Allobia, Anthacantha, Aplarina, Arthrothamnus, Bojeria, Ceraselma, Chamaesyce, Characias, Chylogala, Crepidaria, Ctenadena, Cyathophora, Cystidospermum, Dactylanthes, Dematra, Diadenaria, Dichrophyllum, Dichylium, Diplocyathium, Ditritra, Endoisila, Epurga, Esula, Euforbia, Eumecanthus, Euphorbiastrum, Euphorbiodendron, Euphorbiopsis, Euphorbium, Galarhoeus, Hexadenia, Kanopikon, Kobiosis, Lacanthis, Lathyris, Lepadena, Lophobios, Lortia, Medusea, Monadenium, Murtekias, Nisomenes, Ossifraga, Peccana, Pedilanthus, Petalandra, Pleuradena, Poinsettia, Pythius, Sclerocyathium, Stenadenium, Sterigmanthe, Tirucalia, Tithymaloides, Tithymalopsis, Tithymalus, Torfasadis, Treisia, Tricherostigma, Trichosterigma, Tumalis, Ventenatia, Xamesike, Zalitea, Zygophyllidium
   Euphorbia, Fire-On-The-Mountain, Mole Plant, Snow-On-The-Mountain, Spurge, Wolfmilk

3425 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


148 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia

Euphorbia acanthothamnos

Euphorbia acanthothamnos

Euphorbia acanthothamnos

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia antisyphilitica

Euphorbia antisyphilitica

Euphorbia bubalina

Euphorbia bubalina

Euphorbia bubalina

Euphorbia bubalina

Euphorbia caracasana

Euphorbia caracasana

Euphorbia characias

Euphorbia characias

Euphorbia characias

Euphorbia characias

Euphorbia characias

Euphorbia characias

Euphorbia characias

Euphorbia cruciata

Euphorbia cruciata

Euphorbia cruciata

Euphorbia cruciata

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia damarana

Euphorbia damarana

Euphorbia damarana

Euphorbia damarana

Euphorbia damarana

Euphorbia damarana

Euphorbia damarana

Euphorbia dulcis

Euphorbia dulcis

Euphorbia dulcis

[illustration]
Euphorbia echinulatum

Euphorbia florida

Euphorbia florida

Euphorbia florida

Euphorbia geroldii

Euphorbia grandicornis

Euphorbia grandicornis

Euphorbia grandicornis

Euphorbia grandicornis

Euphorbia gymnonota

Euphorbia gymnonota

Euphorbia gymnonota

Euphorbia helioscopia

Euphorbia helioscopia
Euphorbia found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Euphorbiaceae: 275  KEW LIST: Euphorbiaceae
Acalypha Acidocroton Acidoton Actinostemon Adelia Adenocline Adenogyne Adenopeltis Adenophaedra
Adriana Afrotrewia Agrostistachys Alchornea Alchorneopsis Aleurites Algernonia Alphandia Amperea
Amyrea Angostylis Annesijoa Anomalocalyx Anthostema Aparisthmium Apodandra Apodiscus Argomuellera
Argythamnia Astrococcus Avellanita Balakata Baliospermum Baloghia Benoistia Bernardia Bertya
Beyeria Blachia Blumeodendron Bocquillonia Bonania Borneodendron Bossera Botryophora Burseranthe
Calycopeplus Caperonia Caryodendron Casabitoa Cavacoa Cephalocroton Cephalomappa Chaetocarpus Cheilosa
Chiropetalum Chlamydojatropha Chondrostylis Chorisandrachne Chrozophora Cladogelonium Cladogynos Claoxylon Claoxylopsis
Cleidiocarpon Cleidion Clonostachys Clutia Cnemidostachys Cnesmone Cnesmone Cnesmosa Cnidoscolus
Cocconerion Codiaeum Coelebogyne Colliguaja Conceveiba Cordemoya Croton Crotonogyne Crotonogynopsis
Crotonopsis Ctenomeria Cubacroton Cubanthus Cyathogyne Cyrtogonone Cyttaranthus Dalechampia Dalembertia
Danguyodrypetes Dendrothrix Deuteromallotus Deutzianthus Dichostemma Dicoelia Discoclaoxylon Discocleidion Discoglypremna
Dissilaria Ditaxis Ditrysinia Ditta Dodecastigma Domohinea Doryxylon Droceloncia Duvigneaudia
Dysopsis Elachocroton Elaeophorbia Elateriospermum Eleutherostigma Endadenium Endospermum Enriquebeltrania Epiprinus
Eremocarpus Erismanthus Erythrococca Euphorbia 80 Excoecaria Fontainea Fragariopsis Freireodendron Garcia
Gavarretia Gitara Givotia Glycydendron Glyphostylus Grimmeodendron Grossera Gussonia Gymnanthes
Haematostemon Hamilcoa Hancea Hemicicca Hevea Hippomane Homalanthus Homonoia Hura
Hylandia Jatropha Joannesia Julocroton Klaineanthus Koilodepas Kunstlera Lasiococca Lasiocroton
Lautembergia Leeuwenbergia Leidesia Leucocroton Lingelsheimia Liodendron Lobanilia Loerzingia Mabea
Macaranga Mallotus Manihot Manihotoides Manniophyton Maprounea Mareya Mareyopsis Martretia
Martretria Megalostylis Megistostigma Melanolepis Mercurialis Mettenia Micrandra Micrandropsis Micrococca
Microstachys Mildbraedia Moacroton Monotaxis Moultonianthus Myladenia Myricanthe Nealchornea Necepsia
Neoboutonia Neoguillauminia Neoholstia Neoscortechinia Neotrewia Octospermum Oligoceras Omalanthus Omphalea
Ophellantha Ophthalmoblapton Ostodes Pachystroma Pachystylidium Pantadenia Paranecepsia Parapantadenia Pausandra
Philyra Phocea Phyllanthodendron Pimelodendron Plagiostyles Platygyna Plukenetia Podadenia Pogonophora
Poilaniella Polyandra Pseudagrostistachys Pseudocroton Pseudosagotia Pterococcus Ptychopyxis Putranjiva Pycnocoma
Reutealis Ricinocarpos Ricinodendron Ricinus Rockinghamia Romanoa Sagotia Sampantaea Sandwithia
Sapium Sarothrostachys Schinziophyton Sebastiania Seidelia Senefeldera Senefelderopsis Shirakiopsis Sibangea
Spathiostemon Speranskia Sphaerostylis Sphyranthera Spirostachys Stillingia Strophioblachia Sumbaviopsis Suregada
Synadenium Syndyophyllum Tacarceuna Tannodia Tapoides Tetracarpidium Tetraplandra Tetrorchidium Thyrsanthera
Tragia Tragiella Tragiopsis Trewia Triadica Trigonopleura Trigonostemon Tritaxis Tritaxis
Vaupesia Veconcibea Vernicia Victorinia Wetria


Taxon pages loaded to date: 28920566 (31100)