DIVERSITY OF LIFE

Iridaceae

YYPG SYNONYMS:
Crocaceae, Galaxiaceae, Geosiridaceae, Gladiolaceae, Isophysidaceae, Ixiaceae

TAMU Image Gallery Gerald Carr images GOOGLE


293 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:

Aristea capitata

Aristea capitata

Aristea capitata

Aristea capitata

Aristea major

Aristea major

Aristea major

Aristea major

Aristea major

Babiana angustifolia

Babiana angustifolia

Babiana stricta

Babiana stricta

Babiana stricta

Belamcanda chinensis

Belamcanda chinensis

Belamcanda chinensis

Belamcanda chinensis

Belamcanda chinensis

Belamcanda chinensis

Calydorea xyphioides

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Chasmanthe floribunda

Crocosmia

Crocosmia

Crocosmia

Crocus angustifolius

Crocus angustifolius

Crocus angustifolius

Crocus angustifolius

Crocus tomasianus

Crocus tomasinianus

Crocus tomasinianus

Crocus tomasinianus

Crocus tomasinianus

Crocus tomasinianus

Crocus tomasinianus

Crocus tomasinianus

Crocus tomasinianus

Crocus tommasinianus

Crocus tommasinianus

Crocus tommasinianus

Crocus tommasinianus

Crocus tommasinianus

Cypella herbetii

Cypella herbetii

Cypella herbetii

Cypella herbetii

Dietes bicolor

Dietes bicolor

Dietes bicolor

Dietes bicolor

Dietes bicolor

Dietes bicolor

Dietes bicolor

Dietes bicolor

Dietes bicolor

Dietes bicolor

Dietes iridoides

Dietes iridoides

Dietes iridoides

Dietes iridoides

Dietes iridoides

Dietes iridoides

Freesia

Gladiolus alatus

Gladiolus alatus
NUMBER OF GENERA IN Iridaceae: 73  KEW LIST: Iridaceae
Ainea Alophia Aristea 9 Babiana 5 Belamcanda 6 Bobartia Calydorea 1 Cardenanthus Chasmanthe 15
Cipura Cobana Crocosmia 3 Crocus 18 Cypella 4 Devia Dierama Dietes 16 Diplarrhena
Duthiastrum Eleutherine Ennealophus Ferraria Fosteria Freesia 1 Geissorhiza Gelasine Geosiris
Gladiolus 2 Herbertia Hermodactylus Hesperantha Hesperoxiphion Iris Isophysis Ixia Kelissa
Klattia Lapeirousia Lethia Libertia Mastigostyla Melasphaerula Micranthus Moraea Nemastylis
Neomarica Nivenia Olsynium Onira Orthrosanthus Patersonia Pillansia Pseudotrimezia Radinosiphon
Rigidella Romulea Savannosiphon Schizostylis Sessilanthera Sisyrinchium Solenomelus Sparaxis Sympa
Syringodea Tapeinia Thereianthus Tigridia Trimezia Tritonia Tritoniopsis Watsonia Witsenia
Zygotritonia


Taxon pages loaded to date: 29021759 (31100)