DIVERSITY OF LIFE

Oxalis (Oxalidaceae)


syn: Acetosella, Bolboxalis, Hesperoxalis, Ionoxalis, Lotoxalis, Otoxalis, Oxys, Pseudoxalis, Sassia, Xanthoxalis
   Oxalis

1454 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


24 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 24:

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis

Oxalis acetosella

Oxalis acetosella

Oxalis debilis

Oxalis europea

Oxalis oregana

Oxalis pes-caprae

Oxalis stricta

Oxalis stricta

Oxalis stricta

Oxalis stricta

Oxalis stricta
Oxalis found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

NUMBER OF GENERA IN Oxalidaceae: 7  KEW LIST: Oxalidaceae
Averrhoa Biophytum Dapania Hypseocharis Oxalis 24 Sarcotheca Trifoliada


Taxon pages loaded to date: 21477199 (31100)