Vaccinium (Ericaceae)


syn: Batodendron, Neojunghuhnia, Oxycoccus, Polycodium, Rigiolepis
   Bilberry, Blueberry, Cowberry, Cranberry, Deerberry, Foxberry, Lingonberry, Whortleberry

899 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


52 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 52:

Vaccinium

Vaccinium angustifolium

Vaccinium angustifolium

Vaccinium angustifolium

Vaccinium consanguineum

Vaccinium corymbosum

Vaccinium corymbosum

Vaccinium corymbosum

Vaccinium corymbosum

Vaccinium corymbosum

Vaccinium corymbosum

Vaccinium lamarckii

Vaccinium lamarckii

Vaccinium lamarckii

Vaccinium lamarckii

Vaccinium lamarckii

Vaccinium lamarckii

Vaccinium myrtilloides

Vaccinium myrtilloides

Vaccinium myrtilloides

Vaccinium myrtilloides

Vaccinium myrtilloides

Vaccinium myrtilloides

Vaccinium myrtilloides

Vaccinium myrtillus

Vaccinium myrtillus

Vaccinium myrtillus

Vaccinium myrtillus

Vaccinium myrtillus

Vaccinium oxycoccos

Vaccinium reticulatum

Vaccinium reticulatum

Vaccinium stamineum

Vaccinium stamineum

Vaccinium stamineum

Vaccinium stamineum

Vaccinium stamineum

Vaccinium stamineum

Vaccinium stamineum

Vaccinium tenellum

Vaccinium tenellum

Vaccinium tenellum

Vaccinium tenellum

Vaccinium tenellum

Vaccinium tenellum

Vaccinium tenellum

Vaccinium tenellum

Vaccinium tenellum

Vaccinium uliginosum

Vaccinium uliginosum

Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium found in cladograms:
  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Ericaceae: 160  KEW LIST: Ericaceae
Acrostemon Acrothamnus Acrotriche Agapetes Agarista Allotropa Andersonia Andromeda Androstoma
Aniserica Anomalanthus Anthopteropsis Anthopterus Arachnocalyx Arbutus Archeria Arcterica Arctostaphylos
Astroloma Bejaria Blaeria Botryostege Brachyloma Bruckenthalia Bryanthus Budawangia Calluna
Calopteryx Cassiope Cavendishia Ceratiola Ceratostema Chamaedaphne Cheilotheca Chimaphila Choristemon
Coccosperma Coilostigma Coleanthera Comarostaphylis Conostephium Corema Cosmelia Costera Craibiodendron
Croninia Cyathopsis Daboecia Decatoca Demosthenesia Didonica Dimorphanthera Diogenesia Diplarche
Diplycosia Disterigma Dracophyllum Elliottia Empetrum Enkianthus Epacris Epigaea Eremia
Eremiella Erica Ericinella Eubotryoides Findlaya Gaultheria Gaylussacia Gonocalyx Grisebachia
Harrimanella Hemitomes Kalmia Kalmiopsis Killipiella Lateropora Lebetanthus Ledothamnus Ledum
Leiophyllum Leptecophylla Leucopogon Leucothoe Lissanthe Loiseleuria Lyonia Lysinema Macleania
Malea Melichrus Menziesia Mitrastylus Moneses Monotoca Monotropa Monotropastrum Monotropsis
Mycerinus Nabea Nagelocarpus Needhamiella Notopora Oligarrhena Oreanthes Ornithostaphylos Orthaea
Orthilia Oxydendrum Pellegrinia Pentachondra Pernettya Pernettyopsis Philippia Phyllodoce Pieris
Pityopus Platycalyx Pleuricospora Plutarchia Polyclita Prionotes Psammisia Pterospora Pyrola
Rhododendron Rhodothamnus Richea Rupicola Rusbya Salaxis Sarcodes Satyria Scyphogyne
Semiramisia Simocheilus Siphonandra Sphenotoma Sphyrospermum Sprengelia Stokoeanthus Styphelia Symphysia
Sympieza Syndesmanthus Tauschia Tepuia Thamnus Themistoclesia Therorhodion Thibaudia Thoracosperma
Tripetaleia Trochocarpa Tsusiophyllum Utleya Vaccinium 52 Woollsia Zenobia


Taxon pages loaded to date: 10530829 (31100)