Euphorbia (Euphorbiaceae)


syn: Ademo, Adenopetalum, Adenorima, Agaloma, Aklema, Alectoroctonum, Allobia, Anthacantha, Aplarina, Arthrothamnus, Bojeria, Ceraselma, Characias, Chylogala, Ctenadena, Cyathophora, Cystidospermum, Dactylanthes, Dematra, Dichrophyllum, Dichylium, Diplocyathium, Ditritra, Endoisila, Epurga, Esula, Euforbia, Eumecanthus, Euphorbiastrum, Euphorbiodendron, Euphorbiopsis, Euphorbium, Galarhoeus, Kanopikon, Kobiosis, Lacanthis, Lathyris, Lepadena, Lophobios, Medusea, Murtekias, Nisomenes, Ossifraga, Peccana, Petalandra, Pleuradena, Pythius, Sclerocyathium, Sterigmanthe, Tirucalia, Tithymalopsis, Torfasadis, Treisia, Tricherostigma, Trichosterigma, Tumalis, Xamesike, Zalitea, Zygophyllidium
   Euphorbia, Fire-On-The-Mountain, Mole Plant, Snow-On-The-Mountain, Spurge, Wolfmilk

2929 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


130 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 130:
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia
Euphorbia
image of Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
image of Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
image of Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
image of Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
image of Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
image of Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
image of Euphorbia antisyphilitica
Euphorbia antisyphilitica
image of Euphorbia antisyphilitica
Euphorbia antisyphilitica
image of Euphorbia bubalina
Euphorbia bubalina
image of Euphorbia bubalina
Euphorbia bubalina
image of Euphorbia bubalina
Euphorbia bubalina
image of Euphorbia bubalina
Euphorbia bubalina
image of Euphorbia caracasana
Euphorbia caracasana
image of Euphorbia caracasana
Euphorbia caracasana
image of Euphorbia characias
Euphorbia characias
image of Euphorbia characias
Euphorbia characias
image of Euphorbia characias
Euphorbia characias
image of Euphorbia characias
Euphorbia characias
image of Euphorbia characias
Euphorbia characias
image of Euphorbia characias
Euphorbia characias
image of Euphorbia cruciata
Euphorbia cruciata
image of Euphorbia cruciata
Euphorbia cruciata
image of Euphorbia cruciata
Euphorbia cruciata
image of Euphorbia cruciata
Euphorbia cruciata
image of Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
image of Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
image of Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
image of Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
image of Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
image of Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
image of Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
image of Euphorbia damarana
Euphorbia damarana
image of Euphorbia damarana
Euphorbia damarana
image of Euphorbia damarana
Euphorbia damarana
image of Euphorbia damarana
Euphorbia damarana
image of Euphorbia damarana
Euphorbia damarana
image of Euphorbia damarana
Euphorbia damarana
image of Euphorbia damarana
Euphorbia damarana
image of Euphorbia dulcis
Euphorbia dulcis
image of Euphorbia dulcis
Euphorbia dulcis
image of Euphorbia dulcis
Euphorbia dulcis
image of Euphorbia geroldii
Euphorbia geroldii
image of Euphorbia grandicornis
Euphorbia grandicornis
image of Euphorbia grandicornis
Euphorbia grandicornis
image of Euphorbia grandicornis
Euphorbia grandicornis
image of Euphorbia grandicornis
Euphorbia grandicornis
image of Euphorbia gymnonota
Euphorbia gymnonota
image of Euphorbia gymnonota
Euphorbia gymnonota
image of Euphorbia gymnonota
Euphorbia gymnonota
image of Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
image of Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
image of Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
image of Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
image of Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
image of Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
image of Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
image of Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
image of Euphorbia meloformis
Euphorbia meloformis
image of Euphorbia meloformis
Euphorbia meloformis
image of Euphorbia meloformis
Euphorbia meloformis
image of Euphorbia milii
Euphorbia milii
image of Euphorbia milii
Euphorbia milii
image of Euphorbia milii
Euphorbia milii
image of Euphorbia milii
Euphorbia milii
image of Euphorbia milii
Euphorbia milii
image of Euphorbia misera
Euphorbia misera
image of Euphorbia misera
Euphorbia misera
image of Euphorbia misera
Euphorbia misera
image of Euphorbia neococcinea
Euphorbia neococcinea
image of Euphorbia neococcinea
Euphorbia neococcinea
image of Euphorbia officinarum
Euphorbia officinarum
image of Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
image of Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
image of Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
image of Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
image of Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
image of Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima
image of Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima
image of Euphorbia punicea
Euphorbia punicea
image of Euphorbia punicea
Euphorbia punicea
image of Euphorbia punicea
Euphorbia punicea
image of Euphorbia punicea
Euphorbia punicea
image of Euphorbia punicea
Euphorbia punicea
image of Euphorbia punicea
Euphorbia punicea
image of Euphorbia punicea
Euphorbia punicea
image of Euphorbia robbiae
Euphorbia robbiae
image of Euphorbia robivelonae
Euphorbia robivelonae
image of Euphorbia robivelonae
Euphorbia robivelonae
image of Euphorbia robivelonae
Euphorbia robivelonae
image of Euphorbia supina
Euphorbia supina
image of Euphorbia supina
Euphorbia supina
image of Euphorbia susannae
Euphorbia susannae
image of Euphorbia suzannae-marnierae
Euphorbia suzannae-marnierae
image of Euphorbia suzannae-marnierae
Euphorbia suzannae-marnierae
image of Euphorbia suzannae-marnierae
Euphorbia suzannae-marnierae
image of Euphorbia suzannae-marnierae
Euphorbia suzannae-marnierae
image of Euphorbia  tannensis
Euphorbia tannensis
image of Euphorbia tannensis
Euphorbia tannensis
image of Euphorbia tannensis
Euphorbia tannensis
image of Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
image of Euphorbia triangularis
Euphorbia triangularis
image of Euphorbia triangularis
Euphorbia triangularis
image of Euphorbia triangularis
Euphorbia triangularis
image of Euphorbia virosa
Euphorbia virosa
image of Euphorbia virosa
Euphorbia virosa
image of Euphorbia virosa
Euphorbia virosa
image of Euphorbia virosa
Euphorbia virosa
image of Euphorbia virosa
Euphorbia virosa
image of Euphorbia virosa
Euphorbia virosa
image of Euphorbia virosa
Euphorbia virosa
image of Euphorbia xanthii
Euphorbia xanthii
image of Euphorbia xanthii
Euphorbia xanthii
Euphorbia found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Euphorbiaceae: 269  KEW LIST: Euphorbiaceae
Acalypha Acidocroton Acidoton Actinostemon Adelia Adenocline Adenopeltis Adenophaedra Adriana
Afrotrewia Agrostistachys Alchornea Alchorneopsis Aleurites Algernonia Alphandia Amperea Amyrea
Angostylis Annesijoa Anomalocalyx Anthostema Aparisthmium Apodandra Apodiscus Aporosa Argomuellera
Argythamnia Astrococcus Avellanita Baliospermum Baloghia Benoistia Bernardia Bertya Beyeria
Blachia Blumeodendron Bocquillonia Bonania Borneodendron Bossera Botryophora Burseranthe Calycopeplus
Caperonia Caryodendron Casabitoa Cavacoa Cephalocroton Cephalomappa Chaetocarpus Chamaesyce Cheilosa
Chiropetalum Chlamydojatropha Chondrostylis Chorisandrachne Chrozophora Cladogelonium Cladogynos Claoxylon Claoxylopsis
Cleidiocarpon Cleidion Clutia Cnesmone Cnesmosa Cnidoscolus Cocconerion Codiaeum Coelebogyne
Colliguaja Conceveiba Cordemoya Croton Crotonogyne Crotonogynopsis Crotonopsis Ctenomeria Cubacroton
Cubanthus Cyathogyne Cyrtogonone Cyttaranthus Dalechampia Dalembertia Danguyodrypetes Dendrothrix Deuteromallotus
Deutzianthus Dichostemma Dicoelia Dimorphocalyx Discoclaoxylon Discocleidion Discoglypremna Dissilaria Ditaxis
Ditta Dodecastigma Domohinea Doryxylon Droceloncia Drypetes Duvigneaudia Dysopsis Elaeophorbia
Elateriospermum Eleutherostigma Endadenium Endospermum Enriquebeltrania Epiprinus Eremocarpus Erismanthus Erythrococca
Euphorbia 129 Excoecaria Fahrenheitia Fontainea Fragariopsis Freireodendron Garcia Gavarretia Gitara
Givotia Glycydendron Glyphostylus Grimmeodendron Grossera Gymnanthes Haematostemon Hamilcoa Hancea
Hemicicca Hevea Hippomane Homalanthus Homonoia Hura Hylandia Jatropha Joannesia
Julocroton Klaineanthus Koilodepas Kunstlera Lasiococca Lasiocroton Lautembergia Leeuwenbergia Leidesia
Leucocroton Lingelsheimia Liodendron Lobanilia Loerzingia Mabea Macaranga Mallotus Manihot
Manihotoides Manniophyton Maprounea Mareya Mareyopsis Martretia Martretria Megalostylis Megistostigma
Melanolepis Mercurialis Mettenia Micrandra Micrandropsis Micrococca Mildbraedia Moacroton Monadenium
Monotaxis Moultonianthus Myladenia Myricanthe Nealchornea Necepsia Neoboutonia Neoguillauminia Neoholstia
Neoscortechinia Neotrewia Octospermum Oligoceras Omalanthus Omphalea Ophellantha Ophthalmoblapton Ostodes
Pachystroma Pachystylidium Pantadenia Paranecepsia Parapantadenia Pausandra Pedilanthus Philyra Phocea
Phyllanthodendron Pimelodendron Plagiostyles Platygyna Plukenetia Podadenia Pogonophora Poilaniella Poinsettia
Polyandra Pseudagrostistachys Pseudocroton Pseudosagotia Pterococcus Ptychopyxis Putranjiva Pycnocoma Reutealis
Ricinocarpos Ricinodendron Ricinus Rockinghamia Romanoa Sagotia Sampantaea Sandwithia Sapium
Schinziophyton Sebastiania Seidelia Senefeldera Senefelderopsis Shirakiopsis Sibangea Spathiostemon Speranskia
Sphaerostylis Sphyranthera Spirostachys Stillingia Strophioblachia Sumbaviopsis Suregada Synadenium Syndyophyllum
Tacarceuna Tannodia Tapoides Tetracarpidium Tetraplandra Tetrorchidium Thyrsanthera Tragia Tragiella
Trewia Trigonopleura Trigonostemon Vaupesia Veconcibea Vernicia Victorinia Wetria


Taxon pages loaded to date: 10525400 (31100)