DIVERSITY OF LIFE

Jatropha (Euphorbiaceae)


syn: Adenorhopium, Adenoropium, Castiglionia, Collenucia, Curcas, Jatropa, Loureira, Mesandrinia, Mozinna, Zimapania
403 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


22 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 22:
image of Jatropha
Jatropha
image of Jatropha hyssopifolia
Jatropha hyssopifolia
image of Jatropha hyssopifolia
Jatropha hyssopifolia
image of Jatropha hyssopifolia
Jatropha hyssopifolia
image of Jatropha integerrima
Jatropha integerrima
image of Jatropha integerrima
Jatropha integerrima
image of Jatropha integerrima
Jatropha integerrima
image of Jatropha integerrima
Jatropha integerrima
image of Jatropha multifida
Jatropha multifida
image of Jatropha multifida
Jatropha multifida
image of Jatropha multifida
Jatropha multifida
image of Jatropha multifida
Jatropha multifida
image of Jatropha multifida
Jatropha multifida
image of Jatropha nipensis
Jatropha nipensis
image of Jatropha nipensis
Jatropha nipensis
image of Jatropha podagria
Jatropha podagria
image of Jatropha podagria
Jatropha podagria
image of Jatropha podagrica
Jatropha podagrica
image of Jatropha podagrica
Jatropha podagrica
image of Jatropha podagrica
Jatropha podagrica
image of Jatropha podagrica
Jatropha podagrica
image of Jatropha podagrica
Jatropha podagrica
NUMBER OF GENERA IN Euphorbiaceae: 273  KEW LIST: Euphorbiaceae
Acalypha Acidocroton Acidoton Actinostemon Adelia Adenocline Adenogyne Adenopeltis Adenophaedra
Adriana Afrotrewia Agrostistachys Alchornea Alchorneopsis Aleurites Algernonia Alphandia Amperea
Amyrea Angostylis Annesijoa Anomalocalyx Anthostema Aparisthmium Apodandra Apodiscus Argomuellera
Argythamnia Astrococcus Avellanita Baliospermum Baloghia Benoistia Bernardia Bertya Beyeria
Blachia Blumeodendron Bocquillonia Bonania Borneodendron Bossera Botryophora Burseranthe Calycopeplus
Caperonia Caryodendron Casabitoa Cavacoa Cephalocroton Cephalomappa Chaetocarpus Cheilosa Chiropetalum
Chlamydojatropha Chondrostylis Chorisandrachne Chrozophora Cladogelonium Cladogynos Claoxylon Claoxylopsis Cleidiocarpon
Cleidion Clonostachys Clutia Cnemidostachys Cnesmone Cnesmosa Cnidoscolus Cocconerion Codiaeum
Coelebogyne Colliguaja Conceveiba Cordemoya Croton Crotonogyne Crotonogynopsis Crotonopsis Ctenomeria
Cubacroton Cubanthus Cyathogyne Cyrtogonone Cyttaranthus Dalechampia Dalembertia Danguyodrypetes Dendrothrix
Deuteromallotus Deutzianthus Dichostemma Dicoelia Discoclaoxylon Discocleidion Discoglypremna Dissilaria Ditaxis
Ditrysinia Ditta Dodecastigma Domohinea Doryxylon Droceloncia Duvigneaudia Dysopsis Elachocroton
Elaeophorbia Elateriospermum Eleutherostigma Endadenium Endospermum Enriquebeltrania Epiprinus Eremocarpus Erismanthus
Erythrococca Euphorbia Excoecaria Fontainea Fragariopsis Freireodendron Garcia Gavarretia Gitara
Givotia Glycydendron Glyphostylus Grimmeodendron Grossera Gussonia Gymnanthes Haematostemon Hamilcoa
Hancea Hemicicca Hevea Hippomane Homalanthus Homonoia Hura Hylandia Jatropha 22
Joannesia Julocroton Klaineanthus Koilodepas Kunstlera Lasiococca Lasiocroton Lautembergia Leeuwenbergia
Leidesia Leucocroton Lingelsheimia Liodendron Lobanilia Loerzingia Mabea Macaranga Mallotus
Manihot Manihotoides Manniophyton Maprounea Mareya Mareyopsis Martretia Martretria Megalostylis
Megistostigma Melanolepis Mercurialis Mettenia Micrandra Micrandropsis Micrococca Microstachys Mildbraedia
Moacroton Monotaxis Moultonianthus Myladenia Myricanthe Nealchornea Necepsia Neoboutonia Neoguillauminia
Neoholstia Neoscortechinia Neotrewia Octospermum Oligoceras Omalanthus Omphalea Ophellantha Ophthalmoblapton
Ostodes Pachystroma Pachystylidium Pantadenia Paranecepsia Parapantadenia Pausandra Philyra Phocea
Phyllanthodendron Pimelodendron Plagiostyles Platygyna Plukenetia Podadenia Pogonophora Poilaniella Polyandra
Pseudagrostistachys Pseudocroton Pseudosagotia Pterococcus Ptychopyxis Putranjiva Pycnocoma Reutealis Ricinocarpos
Ricinodendron Ricinus Rockinghamia Romanoa Sagotia Sampantaea Sandwithia Sapium Sarothrostachys
Schinziophyton Sebastiania Seidelia Senefeldera Senefelderopsis Shirakiopsis Sibangea Spathiostemon Speranskia
Sphaerostylis Sphyranthera Spirostachys Stillingia Strophioblachia Sumbaviopsis Suregada Synadenium Syndyophyllum
Tacarceuna Tannodia Tapoides Tetracarpidium Tetraplandra Tetrorchidium Thyrsanthera Tragia Tragiella
Tragiopsis Trewia Triadica Trigonopleura Trigonostemon Tritaxis Tritaxis Vaupesia Veconcibea
Vernicia Victorinia Wetria


Taxon pages loaded to date: 20548523 (31100)