DIVERSITY OF LIFE

Lagerstroemia (Lythraceae)


syn: Orias
   Myrtle

106 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


26 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 26:
image of Lagerstroemia
Lagerstroemia
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
image of Lagerstroemia tomentosa
Lagerstroemia tomentosa
image of Lagerstroemia tomentosa
Lagerstroemia tomentosa
NUMBER OF GENERA IN Lythraceae: 33  KEW LIST: Lythraceae
Adenaria Ammannia Capuronia Crenea Cuphea Decodon Didiplis Diplusodon Duabanga
Galpinia Ginoria Haitia Heimia Hionanthera Hydrolythrum Koehneria Lafoensia Lagerstroemia 26
Lawsonia Lourtella Lythrum Nesaea Pehria Pemphis Peplis Physocalymma Pleurophora
Punica Rotala Sonneratia Tetrataxis Trapa Woodfordia


Taxon pages loaded to date: 28465556 (31100)