DIVERSITY OF LIFE

Lagerstroemia (Lythraceae)


syn: Orias
   Myrtle

106 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


26 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 26:

Lagerstroemia

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia indica

Lagerstroemia tomentosa

Lagerstroemia tomentosa
NUMBER OF GENERA IN Lythraceae: 33  KEW LIST: Lythraceae
Adenaria Ammannia Capuronia Crenea Cuphea Decodon Didiplis Diplusodon Duabanga
Galpinia Ginoria Haitia Heimia Hionanthera Hydrolythrum Koehneria Lafoensia Lagerstroemia 26
Lawsonia Lourtella Lythrum Nesaea Pehria Pemphis Peplis Physocalymma Pleurophora
Punica Rotala Sonneratia Tetrataxis Trapa Woodfordia


Taxon pages loaded to date: 28938730 (31100)