DIVERSITY OF LIFE

Decodon (Lythraceae)

   Loosestrife

4 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


4 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 4:

Decodon verticillatus

Decodon verticillatus

Decodon verticillatus

Decodon verticillatus
NUMBER OF GENERA IN Lythraceae: 33  KEW LIST: Lythraceae
Adenaria Ammannia Capuronia Crenea Cuphea Decodon 4 Didiplis Diplusodon Duabanga
Galpinia Ginoria Haitia Heimia Hionanthera Hydrolythrum Koehneria Lafoensia Lagerstroemia
Lawsonia Lourtella Lythrum Nesaea Pehria Pemphis Peplis Physocalymma Pleurophora
Punica Rotala Sonneratia Tetrataxis Trapa Woodfordia


Taxon pages loaded to date: 29997515 (31100)