DIVERSITY OF LIFE
Lagerstroemia tomentosa IPNI record (IK)
Lythraceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Lagerstroemia tomentosa)

2 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 2:
image of Lagerstroemia tomentosa
Lagerstroemia tomentosa
image of Lagerstroemia tomentosa
Lagerstroemia tomentosa
NUMBER OF GENERA IN Lythraceae: 33  KEW LIST: Lythraceae
Adenaria Ammannia Capuronia Crenea Cuphea Decodon Didiplis Diplusodon Duabanga
Galpinia Ginoria Haitia Heimia Hionanthera Hydrolythrum Koehneria Lafoensia Lagerstroemia 2
Lawsonia Lourtella Lythrum Nesaea Pehria Pemphis Peplis Physocalymma Pleurophora
Punica Rotala Sonneratia Tetrataxis Trapa Woodfordia


Taxon pages loaded to date: 28562055 (31100)