DIVERSITY OF LIFE
Lythrum portula IPNI record (IK)
Lythraceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Lythrum portula)

1 IMAGE FOUND

Lythrum portula
NUMBER OF GENERA IN Lythraceae: 33  KEW LIST: Lythraceae
Adenaria Ammannia Capuronia Crenea Cuphea Decodon Didiplis Diplusodon Duabanga
Galpinia Ginoria Haitia Heimia Hionanthera Hydrolythrum Koehneria Lafoensia Lagerstroemia
Lawsonia Lourtella Lythrum 1 Nesaea Pehria Pemphis Peplis Physocalymma Pleurophora
Punica Rotala Sonneratia Tetrataxis Trapa Woodfordia


Taxon pages loaded to date: 26532884 (31100)