DIVERSITY OF LIFE

Pseudobombax (Bombacaceae)

32 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


22 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 22:

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax ellipticum

Pseudobombax septenatum

Pseudobombax septenatum
NUMBER OF GENERA IN Bombacaceae: 32  KEW LIST: Bombacaceae
Adansonia Aguiaria Bernoullia Bombacopsis Bombax Camptostemon Catostemma Cavanillesia Ceiba
Chiranthodendron Chorisia Eriotheca Fremontodendron Gyranthera Huberodendron Lagunaria Matisia Montezuma
Neobuchia Ochroma Pachira Patinoa Pentaplaris Phragmotheca Pseudobombax 22 Quararibea Rhodognaphalon
Rhodognaphalopsis Scleronema Septotheca Spirotheca Uladendron


Taxon pages loaded to date: 28994302 (31100)